Trwają prace nad koncepcją przyszłego wyglądu i funkcjonowania Regionalnej Izby w Strachocinie

 Szanowni Państwo

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków w ramach Działania 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”. W związku z naborem gmina Sanok prowadzi prace związane z przygotowaniem koncepcji wizerunku i sposobu funkcjonowania Izby Regionalnej w Strachocinie.
Planowany do realizacji projekt inwestycyjny obejmuje prace budowlane oraz wyposażenie obiektu w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne. Nowoczesnemu charakterowi infrastruktury ma odpowiadać atrakcyjna i kompleksowa oferta kulturalna i edukacyjna, skierowana do mieszkańców ziemi sanockiej oraz gości spoza naszego regionu.

Centrum Dziedzictwa Ziemi Sanockiej powstanie na bazie utworzonej w 1992 r. Regionalnej Izby Pamięci, w której dzięki społecznej inicjatywie zostały zgromadzone setki eksponatów o dużej wartości kultowej i sentymentalnej. Zebrane przedmioty użytkowe gospodarstw domowych z XIX i początku XX w. doskonale dokumentują historię i obrazują życie dawnych mieszkańców naszego regionu.
Aby wspomniane zbiory nie uległy całkowitemu zniszczeniu i mogły służyć kolejnym pokoleniom w celach związanych m.in. z edukacją kulturową i historyczną wymagają przeprowadzenia prac inwentaryzacyjnych, konserwatorskich i restauratorskich.  Konieczne jest też zabezpieczenie odpowiedniej przestrzeni ekspozycyjnej, uwzględniającej nowoczesne formy przekazu.

Poniżej prezentujemy Państwu projekt budynku w fazie roboczej. Nadal trwają prace m.in. nad koncepcją architektoniczną.