Trwają prace przy budowie sieci kanalizacji w miejscowości Niebieszczany

Niewątpliwie bardzo dobra i długo wyczekiwana wiadomość dla mieszkańców! W kwietniu br. rozpoczęto I etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej  w Niebieszczanach, w całości sfinansowany przez Gminę Sanok. Jest to kolejna bardzo ważna inwestycja na terenie Gminy.

Planowane przedsięwzięcie w zakresie prac przewiduje wykonanie ok. 4,5 km sieci kanalizacji wraz z przepompownią ścieków, do której przyłączonych zostanie blisko 40 budynków mieszkalnych. Wykonanie sieci kanalizacyjnej pozwoli na likwidację przydomowych zbiorników bezodpływowych, w znaczący sposób ograniczy niekontrolowane odprowadzanie ścieków do gruntów i rowów, a także poprawi jakość zarówno wód podziemnych, jak i powierzchniowych. Ukończenie I etapu prac planowany jest na ostatni kwartał bieżącego roku.