Trwają prace związane z budową kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany

Rozpoczęto kolejny etap budowy kanalizacji w największej miejscowości w Gminie Sanok. W ramach zadania przewidziano budowę prawie 5 km sieci kanalizacji sanitarnej, budowę przepompowni ścieków oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej o długości ok. 500 m. Przewiduje się, że dzięki realizacji inwestycji, około 40 kolejnych budynków zostanie podłączonych do sieci, w tym jeden z najważniejszych obiektów miejscowości, w którym mieści się Wiejski Dom Kultury, Ośrodek Zdrowia oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Prace powinny zakończyć się we wrześniu bieżącego roku.

Inwestycja realizowana jest w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla Gmin i Powiatów, których udział wynosi 683 002,33 zł. Wartość zamówienia to prawie 1 500 000 złotych.