Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich skorzystać osoby urodzone pomiędzy 2004-2012 r.

Warunkiem niezbędnym jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS, złożenie wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą, do którego należy dołączyć formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka oraz formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą.

[fb_button]

Druki dostępne są w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej https://www.krus.gov.pl/bip/formularze-i-wnioski/rehabilitacja/.

Wymagane dokumenty należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę.

Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego oddziału lub placówki terenowej KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie i opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny trwający 21 dni.

Dane teleadresowe oddziałów dostępne są na stronie internetowej Kasy (https://www.krus.gov.pl/krus/struktura/oript/oript-tabela-z-danymi/).

 

W 2019 roku Kasa zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego w:

 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie,
  • jeden turnus w terminie 30.06-20.07.2019 r.,
 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju,
  • dwa turnusy w terminach:
   • I turnus 10.07-30.07.2019 r.,
   • II turnus 31.07-20.08.2019 r.,
  • Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu,
   • jeden turnus w terminie:
    • 08-31.08.2019 r.

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w:

 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju,
  • dwa turnusy w terminach:
   • I turnus 23.06-13.07.2019 r.,
   • II turnus 14.07-03.08.2019 r.,
  • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu,
   • dwa turnusy w terminach:
    • I turnus 08.07-28.07.2019 r.,
    • II turnus 29.07-18.08.2019 r.