Uchwała antysmogowa dla Podkarpacia przyjęta przez Sejmik Województwa Podkarpackiego!

Wójt Gminy Sanok informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2018 roku na sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego została przyjęta uchwała nr LII/869/18 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. „uchwała antysmogowa” opublikowana w Dz. U. Woj. Podk. z dnia 18 maja 2018 r., pod poz. 2498 i wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

Wymagania zawarte w uchwale wprowadzane będą stopniowo, w zależności od wieku instalacji grzewczej oraz poziomu emisyjności. Dla kotłów których eksploatacja rozpoczęła się przed dniem 1 czerwca 2018 roku, przewidziany został odpowiednio długi okres przejściowy na dostosowanie do wymogów uchwały.

Ponadto w uchwale zakazuje się stosowania w instalacjach:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
  • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Treść uchwały w linku poniżej:

http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-srodowisku/ochrona-powietrza/4055-uchwala-antysmogowa-dla-wojewodztwa-podkarpackiego