Udało się! Przekazanie lekkiego wozu bojowego dla OSP w Strachocinie

W dniu 10 października w budynku remizy OSP w Strachocinie odbyła się uroczystość z okazji poświęcenia i przekazania lekkiego samochodu ratownictwa technicznego oraz pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego quad dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strachocinie.
Dowódca uroczystości dh Marek Hyleński gorąco przywitał wszystkich zaproszonych, a w szczególności gości honorowych, którymi byli Marszałek Województwa Podkarpackiego Pani Maria Kurowska, Poseł na Sejm RP Pan Piotr Uruski, przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego Pan Robert Pieszczoch, Wójt Gminy Sanok Pani Anna Hałas, zastępca Wójta Gminy Sanok Pan Paweł Wdowiak, Starosta Powiatu Sanockiego Pan Stanisław Chęć oraz ksiądz prałat Józef Niżnik.

Po poświeceniu pojazdów przez księdza prałata, wszyscy zgromadzeni z wielką radością podziwiali pierwsze uruchomienie przekazanych pojazdów. W dowód podziękowania za pomoc organizacyjną i finansową dla Szanownych gości honorowych ufundowano okolicznościowe pamiątki. Było to niezwykle miłe wydarzenie, które pozostawi po sobie trwały ślad w postaci wysokiej klasy pojazdów.
Zakup samochodu współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.