Umowa na przebudowę drogi Mrzygłód-Zagródki-Końskie już podpisana!

Dziś w Urzędzie Gminy Sanok podpisano umowę na realizację inwestycji “Przebudowa drogi gminnej nr 117369R Mrzygłód-Zagródki-Końskie w miejscowościach Mrzygłód oraz Hłomcza”.

Na sfinansowanie w/w zamówienia pierwotnie Gmina Sanok zamierzała przeznaczyć kwotę 4 300 000,00 zł. W przetargu nieograniczonym wpłynęło 5 ofert, a najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie w wysokości 2 661 416,04 zł. Przedsięwzięcie obejmie odcinek od drogi powiatowej nr 2235R Sanok-Dobra do granicy Gminy Sanok z Gminą Dydnia.

Łącznie przebudowane zostanie 2130 metrów nawierzchni. Dofinansowanie w/w zadania wyniesie 70%. Zakończenie prac planowane jest na koniec sierpnia 2021 r.