Umowa w ramach programu „Senior+” podpisana

15 marca br. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się uroczystość podpisania umów dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 – edycja 2018. W uroczystości wzięli udział wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło, minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, wojewodowie oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Z terenu województwa podkarpackiego w wydarzeniu uczestniczyła wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz, Wójt Gminy Sanok Anna Hałas i Wójt Gminy Jaśliska Adam Dańczak.

Gmina Sanok otrzyma dofinansowanie, na utworzenie nowej placówki Senior+ w Mrzygłodzie, w wysokości 150 tys. zł. Dzięki pozyskanym środkom finansowym utworzone zostanie 30 miejsc dla seniorów z terenu naszej gminy.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w 2018 roku na realizację ww. Programu 80 mln zł.

Celem strategicznym programu jest wsparcie seniorów (nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+), poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego szczebla  gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, w rozwoju na ich terenie sieci dziennych domów „Senior+” i klubów „Senior+” oraz poprzez wsparcie funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach programu.