„Uniwersytet Samorządności” zapraszamy wszystkich chętnych na bezpłatne szkolenia. Już dziś zgłoś swój udział!

Gmina Sanok realizuje zadanie pn. „Poradnik postępowania w sytuacjach kryzysowych – cykl praktycznych zajęć dla mieszkańców powiatu sanockiego z zakresu właściwego postępowania w sytuacjach związanych z zagrożeniem”, mające na celu przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” objętej „Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2017-2020” dofinansowanym ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

 

 

  • Warsztaty adresowane są do 120 osób;
  • Grupy szkoleniowe liczyć będą średnio 30 osób;
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz informacyjno – promocyjne;
  • Podczas spotkań przewidziany jest także serwis kawowy;
  • Dojazd na zajęcia we własnym zakresie.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w sali Wiejskiego Domu Kultury w Wujskiem.

 

Zapraszamy do udziału!