Uniwersytet Samorządności powstanie w Gminie Sanok

17 lipca w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego podpisane zostały umowy na realizację pierwszego etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”, uzupełniającej Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Nowa inicjatywa ma na celu wdrażanie działań ukierunkowanych na wspieranie idei społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich.

W bieżącym roku, głównym założeniem „Uniwersytetu Samorządności” jest stworzenie warunków do przeprowadzenia inicjatyw edukacyjnych polegających na organizacji szkoleń, zajęć, kursów, warsztatów, które stanowiłyby odpowiedź na całość zapotrzebowania lokalnych społeczności w zakresie samorządności. Realizacja koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” obejmuje wykonanie dwóch etapów. I etap inwestycyjny jest realizowany w tym roku i jest związany z przygotowaniem niezbędnej infrastruktury na potrzeby realizacji zakładanych form edukacyjnych (2019 rok). Natomiast II etap – (2020 rok) polegać będzie na realizacji założeń edukacyjnych z wykorzystaniem stworzonej infrastruktury w bieżącym roku za pośrednictwem podmiotów szkolących. W Gminie Sanok placówka Uniwersytetu Samorządności powstanie w miejscowości Wujskie w Wiejskim Domu Kultury. W ramach zadania przeprowadzony zostanie drobny remont sali widowiskowo-tanecznej a także zakupione zostanie wyposażenie, które w przyszłości ułatwi organizację szkoleń i spotkań. Całkowity koszt zadania to ok. 31 tys. zł, na ten cel Gmina Sanok z Samorządu Województwa pozyskała kwotę 15 tys., pozostałą część środków na realizację zadania przeznaczy sołectwo.