„Uniwersytet Samorządności” – szkolenie z Zarządzania Kryzysowego w Wujskiem

W dniu 16 października 2020 r. w sali Wiejskiego Domu Kultury w Wujskiem odbyły się jednodniowe warsztaty nt. zarządzania kryzysowego, podczas których przeszkolono osoby zamieszkujące powiat sanocki.
Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się czym jest kryzys, system zarządzania kryzysowego, jak zapobiegać sytuacjom kryzysowym, czym jest łańcuch bezpieczeństwa, jak unikać zagrożeń związanych z użyciem substancji chemicznych, skażeniem radiologicznym oraz zagrożeniami związanymi z powstaniem pożaru, powodzi i zatoru na rzece. Ponadto zapoznano się zasadami postępowania w przypadku zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego, które z racji obecnie panującej pandemii koronawirusa jest tematem nr 1.

To już trzecie z cyklu 4-ech szkoleń, które Gmina Sanok realizuje w ramach zadania pn. „Poradnik postępowania w sytuacjach kryzysowych – cykl praktycznych zajęć dla mieszkańców powiatu sanockiego z zakresu właściwego postępowania w sytuacjach związanych z zagrożeniem”, mające na celu przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” objętej „Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, dofinansowanym ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.