Uniwersytet Samorządności w Wujskiem już przygotowany

Zakończyły się prace w Wiejskim Domu Kultury w Wujskiem, gdzie zostanie utworzona placówka Uniwersytetu Samorządności. W ramach zadania przeprowadzony został drobny remont sali widowiskowo-tanecznej a także zakupione zostało wyposażenie, które w przyszłości ułatwi organizację szkoleń i spotkań. Całkowity koszt zadania to ok. 31 tys. zł, na ten cel Gmina Sanok z Samorządu Województwa pozyskała kwotę 15 tys., pozostałą część środków na realizację zadania przeznaczyło sołectwo.
W bieżącym roku, głównym założeniem „Uniwersytetu Samorządności” jest stworzenie warunków do przeprowadzenia inicjatyw edukacyjnych polegających na organizacji szkoleń, zajęć, kursów, warsztatów, które stanowiłyby odpowiedź na całość zapotrzebowania lokalnych społeczności w zakresie samorządności. Realizacja koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” obejmuje wykonanie dwóch etapów. I etap inwestycyjny jest realizowany w tym roku i jest związany z przygotowaniem niezbędnej infrastruktury na potrzeby realizacji zakładanych form edukacyjnych (2019 rok). Natomiast II etap – (2020 rok) polegać będzie na realizacji założeń edukacyjnych z wykorzystaniem stworzonej infrastruktury w bieżącym roku za pośrednictwem podmiotów szkolących.