„Uniwersytet Samorządności” – warsztaty z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w Wujskiem

W dniach 21-22 września 2020 r. w sali Wiejskiego Domu Kultury w Wujskiem odbyły się jednodniowe warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej, podczas których przeszkolono 60 osób z całego powiatu sanockiego. Pierwsza pomoc jest jednym z czterech szkoleń, które Gmina Sanok realizuje w ramach zadania pn. „Poradnik postępowania w sytuacjach kryzysowych – cykl praktycznych zajęć dla mieszkańców powiatu sanockiego z zakresu właściwego postępowania w sytuacjach związanych z zagrożeniem”, mające na celu przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” objętej „Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, dofinansowanym ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

W ramach pierwszej części szkolenia uczestnicy zapoznali się z podstawowymi zasadami resuscytacji, nauczyli się jak wykonać ocenę nieprzytomnego poszkodowanego, jak wykonywać uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze, jak bezpiecznie używać automatyczny defibrylator zewnętrzny AED, a także jak ułożyć nieprzytomnego poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Wszystkie poznane techniki i zasady dotyczyły postępowania zarówno w przypadku osób dorosłych, małych i starszych dzieci, jak i niemowlaków. Druga część szkolenia dotyczyła zasad postępowania w przypadku urazów ciała m.in. tamowania krwotoków (m.in. z nosa), złamań, oparzeń ciała, porażenia prądem/piorunem, zasłabnięcia/omdlenia, wstrząsu anafilaktycznego, zatrucia, duszności oraz hipotermii.

To jeszcze nie koniec cyklu szkoleń w WDK w Wujskiem!

Na kolejne zapraszamy:

  • 16 października o godz. 9:00 – 15:00  „Zarządzanie Kryzysowe”
  • 19 października o godz. 9:00 – 15:00  „Bezpieczeństwo ppoż i BHP”

Osoby chętne do udziału w szkoleniach prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Sanok pod nr tel. 13 46 56 551 (wew.105 – Biuro Funduszy Pomocowych i Promocji). 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu sanockiego!