Urlop pracownika. Co wlicza się do okresu pracy?

Wymiar urlopu wynosi 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat lub 26 dni – w przypadku zatrudnienia przez co najmniej 10 lat.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy oraz sposób ustania stosunku pracy. Do tego dochodzi czas nauki.
Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia: zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż trzy lata; średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, jednak nie więcej niż pięć lat.

W przypadku ukończenia średniej szkoły zawodowej przez absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych do okresu pracy wlicza się pięć lat. Z kolei ukończenie średniej szkoły ogólnokształcącej zwiększa okres zatrudnienia o cztery lata. Absolwentom szkół policealnych, zgodnie z przepisami, do okresu zatrudnienia dolicza się sześć lat, a osobom legitymującym się dyplomem szkoły wyższej – osiem.

Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, zgodnie ze stanowiskiem Inspekcji, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

 

Źródło: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/191676/Urlop-pracownika–Do-okresu-pracy-wlicza-sie-badx-okres-zatrudnienia–badx-nauki
Fot. pixabay.com