Uroczyste otwarcie drogi gminnej Mrzygłód-Zagródki-Końskie. Gładko, jak na autostradzie!

W dniu 22 czerwca miało miejsce uroczyste otwarcie drogi gminnej nr 117369R Mrzygłód- Zagródki- Końskie w miejscowościach Mrzygłód i Hłomcza. To długo wyczekiwana inwestycja przez mieszkańców zwłaszcza Doliny Sanu, ale także turystów i mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy traktują ową drogę, jako skrót na trasie Sanok-Rzeszów.
Tym większa radość, bo inwestycję udało się zakończyć dwa miesiące przed zakładanym terminem!
Droga gminna Mrzygłód – Zagródki – Końskie  stanowi naturalny łącznik między drogami powiatowymi 2235R Sanok – Dobra oraz 2046R Krzemienna – Raczkowa – Jurowce, co skutkuje wzmożonym ruchem kołowym o charakterze ponadlokalnym.

Droga ta została mocno uszkodzona w 2019 r. w skutek intensywnych opadów deszczu o znamionach klęski żywiołowej. Pobocza zostały wymyte, a nawierzchnia uszkodzona. Wszystko to, znacząco wpłynęło na obniżenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu pojazdów oraz pieszych. Mając na uwadze wszystkie te czynniki, Gmina Sanok przygotowała dokumentację projektową przebudowy drogi i złożyła wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zakwalifikowanie zadania do dofinansowania pozwoliło przystąpić do szybkiej realizacji przebudowy drogi.

Wykonane prace polegały na podwyższeniu parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi takich jak nośność czy szerokość jezdni. Zakres prowadzonych prac obejmował rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wykonanie robót ziemnych, odwodnienia, wzmocnienie podłoża, wykonanie podbudowy, warstw bitumicznych nawierzchni oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Łącznie wykonano ponad 2 km odcinek drogi, który po przebudowie uzyskał parametry techniczne odpowiadające klasie D i kategorii ruchu KR2.

Poprawiono także odwodnienie drogi, co z punktu widzenia trwałości, w znacznie większym stopniu zabezpieczy ją przed skutkami nawałnic w przyszłości. Wydaje się, że jednak najważniejszym aspektem wykonanych prac z punktu widzenia kierowców jest poszerzenie nawierzchni jezdni z 3-ech do 5-ciu metrów szerokości oraz wykonanie utwardzonych poboczy. Wszystko to, znacząco podnosi komfort jazdy, a przede wszystkim poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Łączna wartość zadania wyniosła 2 661 416,04 zł, z czego kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 1 862 991,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja inwestycji na którą z utęsknieniem wyczekiwali mieszkańcy, była możliwa dzięki wzorowej współpracy…..

 

 

 

Po uroczystym przecięciu wstęgi, nową drogę poświęcił ks.

 

 

W dniu 10.07.2020r. Gmina Sanok otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 981 539,00 zł, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 117369R Mrzygłód- Zagródki- Końskie w miejscowościach Mrzygłód oraz Hłomcza”.

Przebudowa drogi będzie polegała na rozebraniu starej nawierzchni bitumicznej, wzmocnieniu istniejącego podłoża i ułożeniu nowych warstw podbudowy wraz z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej. Dodatkowo zostaną odmulone rowy i przepusty.

Droga gminna Mrzygłód-Zagródki-Końskie często traktowana jest przez mieszkańców z terenu Gminy Sanok, jako skrót na trasie Sanok-Rzeszów, a przez mieszkańców sąsiedniej Gminy Dydnia, jako skrót w kierunku Sanoka. Dlatego też remont drogi przyniesie znaczące korzyści zarówno dla mieszkańców Gminy Sanok, jak też dla mieszkańców gmin sąsiednich oraz dla turystów.
Po zakończeniu planowych prac zostanie zwiększona nośność drogi, a jej nawierzchnia poszerzy się do 5 metrów. Wszystko to, znacząco wpłynie na jakość użytkowania drogi oraz podniesie poziom bezpieczeństwa osób podróżujących.