Uroczyste poświęcenie ronda w miejscowości Zabłotce w Gminie Sanok

Dziś w południe miało miejsce uroczyste poświęcenie ronda położonego na terenie gminy wiejskiej Sanok w miejscowości Zabłotce.
Rondo jest początkiem obwodnicy miasta Sanoka, długo wyczekiwanej zarówno przez mieszkańców miasta, okolic, jak i przez turystów. Z racji częściowego usytuowania na terenie wiejskiej gminy Sanok, nadanie nazwy pozostawało w kompetencji Rady Gminy Sanok. Propozycji było kilka, jednak gdy powstał pomysł nadania nazwy imieniem Św. Andrzeja Boboli, wybór radnych był jednogłośny.
Po konsultacji i akceptacji nazwy przez ks. Prałata Józefa Niżnika – kustosza sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, przygotowano projekt wspomnianej uchwały, a następnie poddano głosowaniu radnym Gminy Sanok. I tak Uchwałą Rady Gminy Sanok Nr XXI/158/2020 z dnia 10 marca 2020 r. rondu zlokalizowanemu na terenie miejscowości Zabłotce w Gminie Sanok, u zbiegu drogi wojewódzkiej nr 886 oraz drogi krajowej nr 28 nadano nazwę Św. Andrzeja Boboli- Patrona Polski.

Poświęcenie ronda planowano już dużo wcześniej, jednak ze względu na sytuację epidemiczną w kraju było to niemożliwe. Wybór dzisiejszego dnia nie był przypadkowy, gdyż w Strachocinie, z inicjatywy ks. Prałata Józefa Niżnika trwają modlitwy nowenny do Św. Andrzeja Boboli, aby za jego wstawiennictwem panująca w kraju epidemia ustała.
Dzisiejsza uroczystość z pewnością będzie małą cegiełką dołożoną do tych modlitw, a Święty Andrzej Bobola – Patron Polski będzie strzegł wszystkich zmotoryzowanych i pieszych poruszających się po tym rondzie.