Uroczyste przekazanie motopompy szlamowej dla OSP w Hłomczy

W dniu 21 grudnia br. Poseł na Sejm RP Piotr Uruski wraz z Wójtem Gminy Sanok Anną Hałas oraz zastępcą Wójta Pawłem Wdowiakiem przekazali motopompę szlamową HONDA z wężem ssawnym dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Hłomczy. Na zakup sprzętu Gmina Sanok pozyskała dofinansowanie w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Motopompa szlamowa to niezwykle ważny element wyposażenia dla jednostek pożarniczych. Dzięki stosunkowo niewielkiemu gabarytowi i wadze urządzenie może być łatwo przenoszone i ustawiane w pobliżu źródeł wody, nawet w trudno dostępnych miejscach szczególnie tam, gdzie nie ma podjazdu dla samochodu pożarniczego. Jest niezbędne w obliczu klęsk powodzi czy podtopień. Zakup motopompy dla OSP w Hłomczy niewątpliwie zwiększy ogólną wartość bojową jednostki, usprawni działania gaśnicze i ratownicze, a przede wszystkim zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Hłomczy oraz sąsiadujących miejscowości.

 

„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.