Uroczystość 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Niebieszczanach

„Wolność kocham i rozumiem” słowa piosenki stały się mottem świętowania, jakie miało miejsce w niedzielę 20. maja 2018 roku w Niebieszczanach. Uroczystość, która upamiętniała symboliczną 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości, uświetnili swoją obecnością: pani Anna Hałas Wójt Gminy Sanok, pan Piotr Uruski Poseł na Sejm Rzeczypospolitej, pan Marian Czubek Sołtys wsi Niebieszczany i Radny Powiatu, pan Zbigniew Morawski Radny Gminy Sanok, pan Wilhelm Kotlarz Radny Gminy Sanok, pani Danuta Cyganik Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, pan Tadeusz Rolnik Przewodniczący Rady Rodziców oraz Krzysztof Cyganik z zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej.

Muzyczną oprawę zapewniła Orkiestra Dęta z Pakoszówki.  Obchody rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja, którą odprawił ksiądz proboszcz  Janusz Dudziak, a kazanie wygłosił ksiądz Bartłomiej Brodziak. Momentem kulminacyjnym było odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ufundowanej i wykonanej przez pana Stanisława Miedziucha. Odsłonięcia dokonała pani Wójt Anna Hałas. Po mszy świętej w uroczystym orszaku pod przewodnictwem orkiestry zaproszeni goście i zgromadzeni mieszkańcy przeszli do sali Domu Ludowego w Niebieszczanach, gdzie odbyła się część artystyczna przegotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej.

Program artystyczny składał się z trzech części:
I. „Urodziny Polski” zaprezentowali najmłodsi mieszkańcy miejscowości, tj. uczniowie klas 1-3 oraz oddziału przedszkolnego . Dzieci przygotowały Polsce piękne urodziny: przesycone radością, uśmiechem, tańcem, śpiewem i morzem kwiatów.
II. Część „Wolność kocham i rozumiem” przygotowana została przez uczniów klas starszych tj, 4-7 i miała charakter rekonstrukcji wydarzeń historycznych, które doprowadziły do wymazania Polski z mapy Europy aż do jej wyzwolenia, podkreślając przy tym bohaterstwo i męczeństwo poprzednich pokoleń, których przelana krew przyniosła wymarzoną i wywalczoną wolność.
III. Część stanowił koncert pieśni patriotycznych przygotowany przez solistki z klasy 5 oraz 3 klasę gimnazjum. Po występach solowych młodzież gimnazjalna wraz ze zgromadzonymi gośćmi i mieszkańcami odśpiewała najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne.

Cena i wartość wolności przyświecała przemówieniom, które wygłosili zaproszeni goście. Pani Wójt Anna Hałas oraz pan Piotr Uruski na ręce pana dyrektora Szkoły Podstawowej Mariana Proćki złożyli okolicznościowe listy do Kroniki Szkoły. Oba dokumenty stanowić będą cenną pamiątkę w środowisku, w którym patriotyzm jest niezwykle żywy nie tylko od święta, ale i na co dzień.