Uroczystość inauguracji budowy Węzła Gazowego Strachocina

Początkiem października między inwestorem – firmą GAZ-SYSTEM S.A., a Generalnym Wykonawcą CONTROL PROCESS S.A., została podpisana umowa na budowę Węzła Gazowego Strachocina, nad którą nadzór inwestorski będzie sprawowała firma SGS Polska Sp. z o.o.

Budowa węzła rozdzielczo-pomiarowego gazu w Strachocinie jest kluczowym elementem realizowanego przez GAZ-SYSTEM S.A. korytarza gazowego Północ – Południe. Dzięki węzłowi w Strachocinie możliwe będzie elastyczne sterowanie przepływami gazu na południu Polski, w tym także eksport do naszych sąsiadów. Węzeł będzie łączył trzy nowo budowane gazociągi wysokiego ciśnienia: Hermanowice-Strachocina, Strachocina-Pogórska Wola, Strachocina-Granica RP.
W przyszłości będzie także współpracował z planowaną do realizacji tłocznią gazu w Strachocinie oraz z istniejącym Podziemnym Magazynem Gazu Strachocina.

W związku z planowaną inwestycją, 2 grudnia 2019 r. miała miejsce inauguracja budowy Węzła Gazowego Strachocina, rozpoczęta mszą św. celebrowaną przez ks. prał. Józefa Niżnika – kustosza Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. Na placu budowy dyrektor GAZ-SYSTEM S.A.- Krystian Liszka oraz Prezes firmy Control Process- Wojciech Wiatr uroczyście zainaugurowali proces budowy symbolicznym wbiciem łopaty.
W sali Wiejskiego Domu Kultury w Strachocinie zorganizowano krótką konferencję, gdzie prócz dyrekcji Oddziału w Tarnowie oraz przedstawicieli firm zaangażowanych w realizację inwestycji, głos zabrali także przedstawiciele władz samorządowych:  Wójt Gminy Sanok Anna Hałas oraz Starosta Powiatu Sanockiego Stanisław Chęć.

 

Materiał do tekstu :

P. Agnieszka Motyka
Specjalista Działu Komunikacji Marketingowej Gaz-System S.A.