Uroczystość odsłonięcia pomnika majora “Hubala” Henryka Dobrzańskiego w Dobrej

15 sierpnia w miejscowości Dobra odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika w hołdzie Majorowi Henrykowi Dobrzańskiemu “Hubalowi” w 80 rocznicę jego bohaterskiej śmierci. Ta patriotyczna uroczystość, zorganizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dobra oraz Społeczny Komitet Budowy Pomnika, nie przypadkowo odbyła się w dniu Święta Wojska Polskiego, gdyż Major “Hubal” był jednym z najodważniejszych i najbardziej zasłużonych żołnierzy w naszym kraju, oficerem WP, a przede wszystkim jednym z najbardziej znanych bohaterów wojny obronnej we wrześniu 1939 roku.

Obchody rozpoczęła uroczysta msza św. za duszę śp. Majora Henryka Dobrzańskiego “Hubala” w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Dobrej, po niej przemaszerowano pod pomnik, gdzie rozpoczęła się oficjalna część uroczystości.  Wszyscy zgromadzeni pod pomnikiem bohatera odśpiewali Hymn Państwowy, a Żołnierze 21 Batalionu Logistycznego 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa wraz z Hacerzami ZHP Hufca Ziemi Sanockiej zaciągnięli wartę honorową.

Honorowy Patronat nad uroczystością objęli:

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda
Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław Ortyl
Starosta Powiatu Sanockiego Pan Stanisław Chęć
Wójt Gminy Sanok Pani Anna Hałas

Przewodnicząca Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, sołtys wsi Dobra Anna Dziurdziewicz oraz Wójt Gminy Sanok Anna Hałas przywitały wszystkich zebranych, dziękując za przybycie i zorganizowanie tej uroczystości, jednocześnie podkreślając podniosły jej charakter. Serię okolicznościowych przemówień patronów uroczystości rozpoczęła Wicewojewoda Województwa Podkarpackiego Jolanta Sawicka, która odczytała list Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do wszystkich zgromadzonych w tym dniu. Podkreślał on ważność wydarzenia oraz istotę upamiętniania tak zasłużonych dla Polski osób, jak major “Hubal”.

Wicewojewoda wręczyła także pani sołtys list gratulacyjny od prezydenta Andrzeja Dudy, skierowany do zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dobra oraz do Społecznego Komitetu Budowy Pomnika. W imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla przemówił radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Adam Drozd, a po nim usłyszeliśmy wystąpienie Starosty Powiatu Sanockiego Stanisława Chęć. Niestety, na dzisiejszym podniosłym wydarzeniu zabrakło prezesa Stowarzyszenia “Hubalowa Rodzina” Andrzeja Dyszyńskiego oraz Henryka Sobierajskiego – wnuka Majora “Hubala”. W ich imieniu wystąpiła Wiceprezes Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” w Częstochowie Marta Kostka.

Po części przemówień, mogliśmy uczestniczyć w najbardziej podniosłej chwili dzisiejszych obchodów tj. ceremoni odsłonięcia i poświęcenia pomnika. Uroczystego odsłonięcia dokonały gospodynie tj. sołtys wsi Dobra Anna Dziurdziewicz oraz Wójt Gminy Sanok Anna Hałas, po czym ks. proboszcz Paweł Pelc dokonał aktu poświęcenia. Ceremoniału dopełniło zapalenie znicza pamięci Majora “Hubala” przez córkę Hubalczyka Tomasza Bobowskiego ps. Budziwoj – Barbarę Leszczyńską i Wiceprezes Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” Martę Kostkę. Po tym nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem:

  1. W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, wieniec złożyła Jolanta Sawicka – Wicewojewoda Podkarpacki wraz z Radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego Adamem Drozdem;
  2. Starosta Powiatu Sanockiego – Stanisław Chęć wraz z Wicestarostą Januszem Cecułą i członkiem Rady Powiatu Andrzejem Chrobakiem;
  3. Wójt Gminy Sanok – Anna Hałas wraz z Przewodniczącą Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, sołtys wsi Dobra Anną Dziurdziewicz;
  4. Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sanoku ppłk Dariusz Brzeżawski;
  5. Przedstawiciele Stowarzyszenia ” Hubalowa Rodzina” – Marta Kostka wraz Marią Barbarą Leszczyńską;
  6. Prezes Związku Rodu Kątskich w Sanoku – Pani Barbara Ćwik-Kątska;
  7. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dobra;
  8. Radny Powiatu Sanockiego Stanisław Lewicki wraz z długoletnim sołtysem wsi Dobra Tadeuszem Woźniakiem;
  9. Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku dr Jarosław Serafin;
  10. Młodzież szkolna wsi Dobra.

Obchody zwieńczyła wiązanka pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakoszówce. Na zakończenie kilka ważnych słów wygłosił współinicjator i koordynator projektu Robert Antoń, który podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w organizację uroczystości oraz członkom rodu Dobrzańskich, którzy brali czynny udział w całej inicjatywie budowy pomnika, a przede wszystkim za kultywowanie pamięci o przodkach wszystkich Dobrzańskich, którzy żyli, żyją i miejmy nadzieję żyć będą na tej ziemi przez długie lata.

foto: majorhubal.pl