Uroczysty jubileusz 100-lecia założenia OSP w Pisarowcach

W niedzielne popołudnie 19.07.2020r., w sali Domu Kultury w Pisarowcach odbyła się uroczystość związana z jubileuszem 100 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarowcach oraz wręczeniem sztandaru dla jednostki. Była to szczególna i niepowtarzalna okazja, by podsumować 100 lat pracy i zaangażowania w troskę o bezpieczeństwo mieszkańców.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pisarowcach jest jednostką, która nie tylko z racji swego wieku, ale również z powodu dorobku historycznego, sprawności bojowej, wyszkolonej grupy strażaków-ratowników oraz nieustannej gotowości do niesienia pomocy, jest chlubą naszej gminy.
W swojej bogatej 100-letniej historii jednostka przetrwała ciężki okres wojny. Niektórzy nawet osobiście pamiętają czasy, gdy straż była bardzo ubogo wyposażona, a skompletowanie tegoż wyposażenia było niezwykle trudne. Mimo to, strażacy zawsze nieśli pomoc wykazując przy tym gotowość do największych poświęceń, by ratować życie i mienie mieszkańców.

Dziś strażacy mają nowoczesne remizy, profesjonalny sprzęt gaśniczy i wyposażenie do ratownictwa drogowego, a druhowie reprezentują wysoki poziom wyszkolenia strażackiego i potrafią posługiwać się specjalistycznym sprzętem. Dzisiejsza kondycja jednostek OSP jest zatem przekładem, jak wiele przez lata można zdziałać razem, gdy panuje zgoda i wspólne zrozumienie.

Gośćmi którzy uświetnili uroczystość byli:

 • Grzegorz Oleniacz – Komendant Powiatowy PSP w Sanoku, pełniący również funkcję Przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru,
 • Pani Anna Hałas – Wójt Gminy Sanok, która również zgodziła się pełnić funkcję w Społecznym Komitecie Fundacji Sztandaru.
 • Grzegorz Klecha – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Sanoku
 • Rafał Cecuła – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Sanoku
 • ppor. Wiesław Buszta – proboszcz miejscowej parafii
 • Pani Agnieszka Haduch – Skarbnik Gminy Sanok
 • Pan Stanisław Dereń – Radny Gminy Sanok
 • Pan Bogusław Rolnik- Sołtys Wsi Pisarowce
 • Pan Paweł Filipczak- Przedstawiciel Rady Sołeckiej w Pisarowcach
 • Przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Pisarowcach
 • Pan Paweł Haduch – Przedstawiciel Ludowego Klubu Sportowego w Pisarowcach
 • Pan Bogusław Rosa – właściciel firmy „BODEX” wspierającej OSP w Pisarowcach
 • Byli i obecni druhowie OSP w Pisarowcach

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez Dh. Marka Kokoszkę Członkowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druhowi Grzegorzowi Klecha.
Po przemówieniu prezesa jednostki dh. Daniel Bielak przywitał przybyłych gości oraz przybliżył rys historyczny jednostki. Kolejno ks. ppor. Wiesław Buszta poświecił sztandar oraz tablicę pamiątkową, która została umieszczona na budynku remizy.

W imieniu Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru przewodniczący bryg. Grzegorz Oleniacz odczytał akt fundacji sztandaru, a następnie przekazał go Prezesowi ZOP ZOSP RP Grzegorzowi Klecha. Następnie została odczytana uchwała Zarządu Głównego ZOSP RP nadająca społeczności OSP Złoty Znak Związku ZOSP RP, w dowód uznania długoletniej służby na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Druhowie OSP przyjęli słowa podziękowania i uznania za codzienną pracę i zaangażowanie nie tylko w poprawę bezpieczeństwa, ale również w życie lokalnej społeczności od mieszkańców, sympatyków, przedstawicieli władz samorządowych i współpracowników, natomiast na ręce Daniela Bielaka – prezesa OSP w  Pisarowcach, okolicznościowe listy złożył nieobecny ze względu na stan zdrowia Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie dh. Janusz Konieczny.

Uroczystość wręczenia sztandaru była doskonałą okazją do uhonorowania zasłużonych strażaków.

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

 • Dh. Eugeniusza Folty
 • Dh. Zenona Wanielisty

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

 • Dh. Grzegorza Rosy
 • Dh. Ryszarda Zabawskiego

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

 • Dh. Daniela Bielaka
 • Dh. Janusza Nowackiego
 • Dh. Adriana Wanielisty
 • Dh. Mirosława Wanielisty

Odznaką Strażak Wzorowy odznaczeni zostali:

 • Dh. Michała Kiernisza
 • Dh. Grzegorza Zabawskiego

 

Z okazji pięknego jubileuszu 100-lecia OSP w Pisarowcach, wszystkim strażakom

życzymy satysfakcji z pełnionej misji społecznej,

zawsze udanych akcji i bezpiecznych powrotów do domów.

A osobiście dla każdego z Was Druhowie i Druhny – dużo zdrowia,

wszelkiej pomyślności i rodzinnego szczęścia opartego na wyrozumiałości członków

Waszych rodzin.

Wszystkiego dobrego i kolejnych stu lat!

 

 

 

Informacje: Prezes OSP Pisarowce- Daniel Bielak
Fotorelacja dzięki uprzejmości: Renata Śmigiel -  Renia FoTo FREAK