Urodzenia i zgony w gminie Sanok

Urodzenia i zgony w gminie Sanok w 2018 roku kształtowały się na zbliżonym poziomie – urodziło się 188 dzieci, zmarło 189 osób.

Najwięcej urodzeń zanotowano w Niebieszczanach (22), w Pakoszówce (15), w Prusieku (12), w Czerteżu (11) oraz w Strachocinie i Trepczy (10). Nowych urodzeń nie odnotowano tylko w dwóch miejscowościach: w Dębnej i Stróżach Wielkich.

Z kolei najwięcej osób zmarło w 2018 roku w Niebieszczanach (23), w Falejówce (14), w Pakoszówce (11) oraz w Strachocinie (10).

W porównaniu do 2017 roku zwiększyła się zarówno liczba urodzeń (o 16), jak i liczba zgonów (o 38). Wówczas przodownikiem w liczbie narodzin były Niebieszczany (23) i Falejówka (11), zaś pod względem zgonów najgorzej wypadły Niebieszczany (14), Pisarowce (13) i Prusiek (12).

 

Lp. Miejscowość Liczba urodzeń Liczba zgonów
1. Bykowce 9 7
2. Czerteż 11 7
3. Dębna 0 3
4. Dobra 2 4
5. Falejówka 6 14
6. Hłomcza 5 3
7. Jędruszkowce 4 1
8. Jurowce 3 6
9. Kostarowce 6 6
10. Lalin 5 6
11. Liszna 4 4
12. Łodzina 2 2
13. Markowce 2 1
14. Międzybrodzie 3 1
15. Mrzygłód 2 9
16. Niebieszczany 22 23
17. Pakoszówka 15 11
18. Pisarowce 5 8
19. Płowce 3 3
20. Prusiek 12 8
21. Raczkowa 3 5
22. Sanoczek 9 6
23. Srogów Dolny 4 3
24. Srogów Górny 4 5
25. Strachocina 10 10
26. Stróże Małe 5 1
27. Stróże Wielkie 0 2
28. Trepcza 10 9
29. Tyrawa Solna 5 4
30. Wujskie 5 4
31. Zabłotce 8 5
32. Załuż 4 8
RAZEM   188 189

* Stan na 31.12.2018 r.