Urzędnik zadzwoni, aby przypomnieć o wymianie dowodu

Dzięki powstającemu właśnie Rejestrowi Danych Kontaktowych poszerzy się gama usług, jakie urząd może oferować obywatelom; urzędnik będzie mógł np. zadzwonić z informacją, że kończy się ważność dowodu – informuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Rejestr Danych Kontaktowych, prowadzony przez Ministra Cyfryzacji, będzie częścią Systemu Rejestrów Państwowych. Dziś urzędy nie mają prawa tworzyć takiej bazy, ani korzystać z danych przekazanych np. innemu urzędowi bądź w innej sprawie. Po zmianach dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres e-mail, a w przyszłości także elektroniczny adres do doręczeń będziemy przekazywać do rejestru i aktualizować dobrowolnie – przy użyciu e-usługi lub podczas załatwiania spraw w urzędzie.

Dane zgromadzone w RDK będą podstawą do działania e-usług związanych z innymi rejestrami (np. Rejestr Dowodów Osobistych, Rejestr Dokumentów Paszportowych), służących do informowania obywatela o zmianach statusu realizowanych spraw administracyjnych.

“Dzięki RDK otrzymamy przypomnienie np. o zbliżających się terminach wygaśnięcia ważności dokumentów, którymi posługujemy się na co dzień. Zbiór usług, które będą mogły korzystać z danych kontaktowych zawartych w rejestrze, będzie się systematycznie powiększał” – informuje MC.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, będący podstawą prawną dla funkcjonowania RDK, został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu. Po uzgodnieniach komitetów i komisji projekt ustawy trafi pod obrady Rady Ministrów.

Projekt Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt obejmuje modernizację istniejących rejestrów, zbudowanie nowych oraz określenie standardów tworzenia i dodawania przyszłych rejestrów państwowych. Projekt zakłada stworzenie lub modyfikację 19 e-usług bazujących na SRP, a jego celem jest m.in. usprawnienie komunikacji między obywatelami a administracją publiczną i przyspieszenie realizacji spraw.

Źródło: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/191314/Urzad-zadzwoni–Urzednik-bedzie-mogl-zadzwonic–by-przypomniec-o-wymianie-dowodu
Fot. pixabay.com