Urzędy nie będą profilować bezrobotnych

Powiatowe Urzędy Pracy nie będą już musiały ustalać profilu pomocy dla każdego bezrobotnego – zakłada projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dla PUP-ów, które w większości negatywnie oceniały profilowanie, zmiana oznaczać będzie mniej biurokracji.

Obowiązkowe profilowanie bezrobotnych obowiązuje od 27 maja 2014 r. Weszła wówczas w życie nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która nakazywała zaszeregowanie bezrobotnego do jednej z trzech kategorii: profil I – bezrobotny aktywny; II – wymagający wsparcia; III – bezrobotny oddalony od rynku pracy, zagrożony wykluczeniem społecznym. Ustalenie profilu pomocy odbywa się na podstawie standaryzowanego wywiadu, prowadzonego przez pracownika PUP z bezrobotnym.

W czerwcu 2018 r. system profilowania zakwestionował Trybunał Konstytucyjny orzekając, że uregulowanie w rozporządzeniu zasad przypisywania przez urząd pracy profilu osobie bezrobotnej jest niezgodne z konstytucją. Według Trybunału, regulacja odnosząca się do tej kwestii powinna znaleźć się w ustawie.

Rozstrzygnięcie TK oznacza, że przepisy rozporządzenia o profilowaniu przestaną obowiązywać od 15 czerwca 2019 r. W tej sytuacji Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej postanowiło zupełnie zrezygnować z przepisów dotyczących profilowania pomocy w ustawie.

W związku z proponowaną rezygnacją z profilowania pomocy dla bezrobotnych, a tym samym obowiązku stosowania form pomocy przypisanych do poszczególnych profili pomocy, projekt nowelizacji zakłada możliwość modyfikacji indywidualnych planów działania (IPD) dla bezrobotnych, których realizacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie ustawy.

“Przepis ten daje zatem możliwość modyfikacji przez powiatowy urząd pracy IPD przygotowanego przed wejściem w życie przepisów projektowanej ustawy. Ponadto urząd pracy będzie mógł na podstawie tego przepisu dostosować IPD do sytuacji i potrzeb bezrobotnego, uwzględniając w IPD także te formy pomocy, które nie były możliwe do zastosowania ze względu na ustalony dla bezrobotnego profil pomocy” – głosi uzasadnienie projektu

MRPiPS oczekuje, że efektem wprowadzenia zmiany będzie: zmniejszenie biurokracji, skrócenie okresu w jakim rozpocznie się udzielanie pomocy osobie bezrobotnej oraz możliwość zastosowania przez urząd pracy dowolnej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Resort proponuje, by projekt likwidujący profilowanie bezrobotnych wszedł w życie 14 czerwca 2019 r.

Źródło: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/189948/Bez-profilu–Urzedy-pracy-nie-beda-juz-profilowac-bezrobotnych

 

Fot. pixabay.com