Utrudnienia w ruchu drogowym

Powiat Sanocki informuje, że w związku z realizacją zadania polegającego na odbudowie mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2235R Sanok – Dobra w miejscowości Dobra w km 17+828,

w dniu 16 października 2017 r. w godzinach od 10:00 do 11:00 oraz od 11:30 do 12:30 obiekt będzie wyłączony z ruchu.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.