Utrudnienia w ruchu drogowym – przebudowa drogi Czerteż-Strachocina

 

Powiat Sanocki informuje, że w związku z realizacją inwestycji pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R Czerteż – Strachocina w km

od 0+011.57 do 5+285,

ze względów technologicznych nastąpi całkowite zamknięcie ruchu

w dniach 7- 9 oraz 12 października 2020 r. w godzinach 7:00 – 18:00

                                                      na odcinku od m. Strachocina (parking przy Kościele Parafialnym)

                                                             do m. Kostarowce (budynek Szkoły).

 

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie

się do poleceń osób kierujących ruchem.

Dalsze informacje o utrudnieniach w ruchu przekazywane będą sukcesywnie w miarę postępu robót.

 

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.