Utrudnienia w ruchu drogowym w Prusieku

Powiat Sanocki informuje, że w związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych polegających na budowie chodnika w km od 1+267 do 1+553 w ciągu drogi powiatowej nr 2229R Prusiek – Wysoczany w m. Prusiek, w dniach od 23 sierpnia do 30 listopada 2018r., na przedmiotowym odcinku drogi obowiązywał będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.