Utrudnienia w Ruchu Drogowym w Sanoku

Gmina Sanok  informuje, iż w związku z przebudową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej ul. Podgórze w Sanoku w km 0+020 – 0+640, ze względów technologicznych droga zostanie zamknięta i wyłączona z ruchu w okresie od 25.08.2016 r. do 08.09.2016 r. w godzinach od 8:00 do 18:00. 

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Dalsze informacje o utrudnieniach w ruchu przekazywane będą sukcesywnie w miarę postępu robót.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.