Utworzenie pola namiotowego z parkingiem oraz doposażenie terenu w elementy rekreacyjne w miejscowości Sanoczek

Zakres projektu:

W ramach projektu zagospodarowana została przestrzeń publiczna w miejscowości Sanoczek. Wykonano: parking z nawierzchnią z kruszywa łamanego, doposażono tereny zielone w elementy rekreacyjne (stoły biesiadne, ławki parkowe, grill, gazony kwietnikowe), oczyszczono rów przydrożny z zabezpieczeniem zjazdu, wyremontowano toalety zewnętrzne.

Wartość całkowita inwestycji: 37 983,24

Źródło dofinansowania oraz wysokość dofinansowania: PROW 2007-2013 kwota dotacji: 22 607,45 netto

Rok realizacji: 2014

sanoczek