UWAGA NA NIEDŹWIEDZIE – REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA OSTRZEGA O CORAZ CZĘSTSZYCH SPOTKANIACH Z NIEDŹWIEDZIEM BRUNATNYM

W ZWIĄZKU Z PRZYPADKAMI POJAWIANIA SIĘ NIEDŹWIEDZI W OSADACH LUDZKICH W POSZUKIWANIU POŻYWIENIA I ZWIĄZANYM Z TYMI ZDARZENIAMI REALNYM ZAGROŻENIEM BEZPIECZEŃSTWA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI ORAZ ZWIERZĄT DOMOWYCH APELUJEMY DO MIESZKAŃCÓW GMINY O PODJĘCIE STOSOWNYCH DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ZABEZPIECZENIA PRZYDOMOWYCH KOMPOSTOWNIKÓW, KOSZY NA NIECZYSTOŚCI I ODPADKI PRZED PENETRACJĄ PRZEZ NIEDŹWIEDZIE I INNE DZIKIE ZWIERZĘTA.

WSZELKIE PRZYPADKI POJAWIENIA SIĘ NIEDŹWIEDZI NA TERENACH ZAMIESZKAŁYCH POWINNY BYĆ NIEZWŁOCZNIE ZGŁASZANE DO NAJBLIŻSZEGO KOMISARIATU POLICJI BĄDŹ STRAŻY POŻARNEJ.