Uwaga! Od stycznia 2022 r. istnieje obowiązek wymiany starego, pozaklasowego kotła na nowy!

Mieszkańcy naszej Gminy

Uchwała antysmogowa Sejmiku Województwa Podkarpackiego nakłada obowiązek wymiany starych kotłów zakupionych przed 3 czerwca 2018 roku, niespełniających minimalnych standardów emisyjności zgodnych z 5 klasą pod względem wartości emisji zanieczyszczeń.

 

W związku z powyższym należy wymienić źródło ogrzewania:

do 31 grudnia 2021 r. – dla kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej;

do 31 grudnia 2023 r. – dla kotłów eksploatowanych w okresie  od 5 lat do 10 lat od daty ich produkcji;

do 31 grudnia 2025 r. – dla kotłów eksploatowanych poniżej 5 lat od daty ich produkcji;

do 31 grudnia 2027 r. – dla kotłów spełniających wymagania klasy 3 i 4 pod względem granicznych wartości emisji;

bezterminowo w przypadku kotła na węgiel lub drewno spełniającego wymagania klasy 5;

– w przypadku ogrzewaczy pomieszczeń, w tym kominków od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczalne używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%.

Równocześnie w ramach programu „Czyste powietrze” oferowane są dotacje oraz pożyczki na wymianę kotłów i pieców, montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wnioski można składać przez serwis w portalu beneficjenta na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (www.wfosigw.rzeszow.pl) lub w Urzędzie Gminy Sanok V piętro pokój 501 – po uprzednim umówieniu się z pracownikiem w celu wypełnienia wniosku.

Za niezastosowanie się do przepisów uchwały antysmogowej grozi mandat do 500,00 zł lub kara grzywny do 5.000,00 zł.

 

Pliki do pobrania