Uwaga remont! Zamknięcie drogi Sanok – Bukowsko

Powiat Sanocki informuje, iż w związku z realizacją inwestycji w ciągu drogi powiatowej
NR 2212R Sanok – Bukowsko nastąpi całkowite zamknięcie ruchu w km 4+450 do 5+325 (Markowce) w dniach:

od 22-24.04.2020 r. (tj. środa do piątek) w godzinach od 7:00 do 18:00.

Objazd do m. Bukowsko będzie realizowany przez miejscowość Pisarowce oraz Markowce (Podgaj). Uczestnicy ruchu proszeni są o przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.