Uwaga. Ulica Okulickiego w Sanoku będzie zamknięta

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie informuje, że w nocy z 16/17, 17/18 i 18/19 kwietnia w godz. od 23.30 do 5.30, w związku z budową obwodnicy Sanoka, ulica Okulickiego będzie czasowo zamknięta.

Na budowie obwodnicy Sanoka (DK28) wykonawca, firma Max Bögl Polska sp. z o.o., prowadzi intensywne prace na wszystkich frontach robót i w pełnym zakresie.

Aktualnie wykonawca kontynuuje roboty drogowe w zakresie wykopów i nasypów, umacniania skarp oraz humusowania i wykonywania podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Trwa także remont ul. Dworcowej w Sanoku, który zakończy się w czerwcu br. Planowany jest także remont ul. Lipińskiego w ciągu DK84 (od km 1+800 do km 3+000). Tutaj prace rozpoczną się we wrześniu br.

Prowadzone są także roboty mostowe:

– wiadukt drogowy WD-1: wykonanie zasypki konstrukcyjnej, mury z gruntu zbrojonego, wykonanie warstwy hydroizolacyjnej, wykonanie stożków,

– most drogowy MD-10: wykonanie kap chodnikowych, wykonanie stożków, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, montaż desek gzymsowych, montaż krawężników, wykonanie płyty przejściowej;

– most drogowy MD-5: wykonanie płyty przejściowej, wykonanie zasypki konstrukcyjnej, montaż desek gzymsowych i krawężników, wykonanie betonu konstrukcyjnego szczelin dylatacyjnych;

– most drogowy MD-5A: zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych;

– most drogowy MD-5B: wykonanie zasypki konstrukcyjnej, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych;

– most drogowy MD-6 : mury z gruntu zbrojonego, zasypka konstrukcyjna, wykonanie warstwy hydroizolacyjnej, wykonanie stożków;

– wiadukt drogowy WD-8: wykonanie stożków, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, zasypka konstrukcyjna, wykonanie płyty przejściowej;

– most drogowy MD-7: wykonanie murów z gruntu zbrojonego, montaż krawężników, montaż desek gzymsowych, wykonanie kap chodnikowych, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, betonowanie ochronne izolacji;

– wiadukt drogowy WD-4: wykonanie kap chodnikowych;

– wiadukt drogowy WD-3: wykonanie płyty przejściowej;

Realizowane są również roboty branżowe, takie jak: wykonywanie kanalizacji deszczowej, budowa zbiornika podziemnego, budowa zbiorników retencyjnych, oświetlenie drogowe na rondach, łączniku ul. Okulickiego i miejscu do kontroli pojazdów oraz przebudowa sieci teletechnicznej i linii niskiego napięcia.

A jak wygląda budowa obwodnicy Sanoka z lotu ptaka można zobaczyć na materiale z przelotu dronem zrealizowanym na zlecenie wykonawcy przez pana Artura Mycio

https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/r/raport-z-budowy-obwodnicy-sanoka_33157/Budowa%20obwodnicy%20Sanoka%2008.04.2019%20Artur%20Mycio%20-%20mojsanok.pl.mp4