UWAGA utrudnienia w ruchu! Remont drogi Nr 2046R Krzemienna – Raczkowa – Jurowce

Powiat Sanocki informuje, iż w związku z realizacją inwestycji w ciągu drogi powiatowej
Nr 2046R Krzemienna – Raczkowa – Jurowce nastąpią utrudnienia w ruchu:

od 10.10. 2019 r. do 12.10.2019 r. w godzinach od 7:00-17:00

14.10.2019 r. do 18.10.2019 r. również w godzinach 7:00-17:00

droga zostanie zamknięta!

Dotyczy: „Remontu drogi powiatowej nr 2046R Krzemienna – Raczkowa – Jurowce
w km od 15+620 do 17+047, od 17+485 do 17+605, od 17+840 do 18+178”

 

Uczestnicy ruchu proszeni są o przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.