VI Sesja Rady Gminy Sanok

W środę, 6 lutego 2019 r. o godzinie 14.00 odbędzie się VI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Radni będą obradować w Sali Narad (pokój nr 303, 304) Urzędu Gminy Sanok.

Przedstawiamy porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Przedstawienie porządku obrad;
  3. Przyjęcie protokołu Nr IV/2019 r.;
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Św. Andrzeja Boboli w Kostarowcach poprzez likwidację Filialnej Szkoły Podstawowej w Czeteżu i likwidację Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kostarowcach – Filialnej Szkole Podstawowej w Czerteżu;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia warunków i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania publicznego;
  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019;
  9. Dyskusja, wolne wnioski, zapytania;
  10. Zakończenie sesji.

 

 

Tagi:  ,