VII Sesja Rady Gminy Sanok

W czwartek, 7 marca o godzinie 15.00 odbędzie się VII sesja Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Radni będą obradować w Sali Narad (pokój nr 302,303) Urzędu Gminy Sanok.


Poniżej przedstawiamy porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołów Nr V/2019 r i Nr VI/2019;
 4. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Sanok;
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sanok;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego;
 11. Dyskusja, wolne wnioski, zapytania;
 12. Zakończenie sesji.