W Hłomczy mają kaplicę

Zakończono budowę kaplicy cmentarnej w miejscowościach Hłomcza. Trwają prace związane z budową kaplicy cmentarnej w miejscowościach Niebieszczany.

W roku bieżącym zakończono budowę kaplicy w miejscowości  Hłomcza.                     „Wspólnym staraniem jednostki samorządu oraz przy dużym zaangażowaniu społeczności lokalnej udało się zakończyć inwestycję, której zamysł zrodził się około 6 lat temu. Dzięki środkom z budżetu oraz środkom zgromadzonym dzięki darczyńców obiektu dostarczono wyposażenie oraz sprzęt potrzebny do jej funkcjonowania” – mówi Łukasz Mendyka, kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.  Aby kaplica mogła w pełni funkcjonować na przyszły rok pozostaje jedynie zakup chłodni do przechowywania zwłok. Miejmy nadzieję, że obiekt, który powstał spełni swoje oczekiwania i będzie długo służył społeczności lokalnej.

Dobiega również końca budowa kaplicy w miejscowości Niebieszczany. W roku bieżącym wykonano przykanalik sanitarny i zamontowano zbiornik na nieczystości ciekłe. Trwają przygotowanie związane z wykonaniem przyłącza elektrycznego od układu pomiarowego do wybudowanej wewnętrznej instalacji elektrycznej. Na rok bieżący planowany jest jeszcze zakup oświetlenia do budynku . Zakończenie całości robót i uruchomienie obiektu planowane jest w roku 2015 .