W lipcu rozpocznie się kontrola przydomowych kompostowników w Gminie Sanok