W Pisarowcach jest już wodociąg

Mieszkańcy Pisarowiec już wkrótce będą cieszyć się czystą wodą. Tempo działań w zakresie projektów oraz prac wykonawczych w wielu miejscowościach jest również na zaawansowanym etapie.

 pasek logo rpo
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jest absolutnym priorytetem w Gminie Sanok. Zapewnienie dostępu do infrastruktury technicznej, czyli do wody i kanalizacji znacząco poprawi jakość życia naszych mieszkańców. W Pisarowcach już wkrótce.
 „Zakończono budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pisarowce. W chwili obecnej trwają prace odbiorowe. Już niedługo około 140 gospodarstw będzie mogło bez przeszkód korzystać z elementarnej potrzeby, niezbędnej do życia każdego człowieka, czyli z  czystej wody ” – relacjonuje Anna Hałas.
Koszt całkowity realizacji projektu „Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Sanok” wynosi 5 555 990,64 zł, z czego dofinansowanie unijne to 2 092 377, 58 zł.
 „Pełną parą ruszyły prace związane z budową sieci wodociągowej dla miejscowości Bykowce i Załuż. Obniżenie się poziomu wód gruntowych powoduje braki wody w studniach indywidualnych. Wiedząc, jakim problemem jest brak wody staramy się, aby woda sieciowa dotarła jak najszybciej do jak największej liczby gospodarstw domowych na terenie gminy” – dodaje Paweł Wdowiak, Sekretarz Gminy Sanok.
Prowadzone obecnie inwestycje związane z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną to na dzień dzisiejszy zadania kluczowe. „Gmina Sanok posiada kilka gotowych projektów i pozwoleń na budowę, np. dla miejscowości Płowce, gdzie jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. W tym roku udało wybudować sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróże Małe. Trwają prace projektowe związane z wodociągiem w Jurowcach, posiadamy gotową dokumentację na wodociąg w Kostarowcach, wkrótce wystąpimy z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Dobiegają  końca prace projektowe kanalizacji dla tzw. Aglomeracji Mrzygłód, gdzie posiadamy już pozwolenie na budowę na oczyszczalnię ścieków w Tyrawie Solnej oraz na kanalizację dla miejscowości Łodzina i Tyrawa Solna. W miejscowościach Załuż i Wujskie także można mówić o finalnym zamykaniu prac projektowych sieci kanalizacyjnych. Do końca roku 2015 powinno udać się wybudować kanalizację sanitarną w miejscowościach Płowce, Jędruszkowce, Markowce, Załuż i Wujskie” – wylicza zaawansowanie inwestycji Łukasz Mendyka, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.
Mając na względzie nową perspektywę finansową 2014 – 2020 i możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, należy mieć jak największą liczbę pomysłów do realizacji, a tym samym mieć gotowe projekty, aby nie być zaskoczonym, gdy pojawi się możliwość ich realizacji z udziałem środków unijnych.
Wodociąg 1 Wodociąg 2