W ślad za pismem Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart, zachęcamy mieszkańców do podjęcia poniższej inicjatywy