W Szkole Podstawowej w Kostarowcach Turniej „M jak Matematyka” rozstrzygnięty! Puchar i nagrody rozdane!

W Szkole Podstawowej w Kostarowcach dobiegł końca Turniej Matematyczny o Puchar mBanku pt. „M jak Matematyka”.[fb_button]

Pół roku temu szkoła opracowała i zgłosiła do udziału swój projekt w ogólnopolskim programie „mPotęga” realizowanym przez mFundację  mBanku. Szkolny projekt „M jak Matematyka” zdobył uznanie organizatorów i został doceniony grantem w wysokości 3840 zł. Kwota ta w całości została przeznaczona na realizację projektu, którego zadaniem był rozwój aktywności matematycznej uczniów i przełamanie stresu oraz uprzedzeń do matematyki, a także stereotypowego traktowania tego przedmiotu jakie utarło się od wielu lat i jest powszechne. By matematyka stała się dla ucznia przyjemnym i pożytecznym przedmiotem, turniej popularyzował i promował ten przedmiot poprzez ciekawe i  przyjazne dla uczniów metody oraz formy zajęć, jak: zabawy, gry, łamigłówki, zagadki, ciekawostki, krzyżówki, wierszowanki, itp., co motywowało uczniów do wykorzystywania wiadomości i umiejętności matematycznych w sposób kreatywny, praktyczny i przydatny. Ponadto celem było wspieranie uzdolnień uczniów, rozwijanie ich zainteresowań, pobudzanie i kształcenie logicznego, twórczego myślenia, umiejętności nowatorskich oraz wdrażanie do samokształcenia.

Turniej składał się z pięciu etapów konkursowych zakończonych finałem, w którym zwycięzca otrzymał Puchar mBanku. W Turnieju mieli prawo startu wszyscy chętni uczniowie, bez względu na wyniki w nauce, niekoniecznie najlepsi z matematyki. Bowiem konkursy miały formę zabawową i udział w którymkolwiek z etapów nie oznaczał konieczności udziału w następnym, ani też brak udziału w pierwszych nie eliminował nikogo z włączenia się do zabawy. Także niepowodzenie w jednym etapie nie dyskwalifikowało uczestnika i mógł startować dalej, przez co turniej przyjmował formę ciekawej rywalizacji i motywował do udziału.

Ponadto uczniowie nie traktowali konkursu jako sprawdzianu, co eliminowało podświadomystres związany z matematyką, gdyż zadania przestawały być zadaniami, a stawały się zagadkami, które rozwiązuje się z przyjemnością, a dzięki temu uczniowie zdobywali jak i poszerzali oraz utrwalali i pogłębiali wiedzę matematyczną chętnie i z dużą aktywnością, o czym świadczy liczny udział uczniów – 46 uczestników z kl. IV-VII, tj. ponad 60%.

Nagrody dla zwycięzców jak i wszystkich uczestników poszczególnych etapów finansowane były w ramach grantowej dotacji. Ponadto z tych środków na zakończenie projektu,w nagrodę dla wszystkich uczestników zorganizowano wycieczkę do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, gdzie odbyły się naukowe warsztaty edukacyjne oraz do Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Wycieczka w całości została sfinansowana przez Fundację mBanku łącznie z posiłkiem w Mc Donaldziew Krośnie.

Uczniowie, koordynatorzy i dyrektor SP w Kostarowcach składają Fundacji mBanku serdeczne podziękowanie za wkład w rozwój edukacji w naszej szkole.