W Wujskiem w gminie Sanok powstanie placówka Uniwersytetu Samorządności

W dniu 13 czerwca 2019 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia szczegółowych list rankingowych wniosków złożonych w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”. W gminie Sanok placówka Uniwersytetu Samorządności powstanie w miejscowości Wujskie. W ramach I etapu sala Wiejskiego Domu Kultury zostanie doposażona i odnowiona tak, aby w komfortowych warunkach w kolejnym roku można było realizować zajęcia dla mieszkańców całego powiatu sanockiego. Kwota pozyskanego dofinansowania to 15 tys. zł.