W zdrowym ciele zdrowy duch

30 stycznia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach odbył się VI regionalny konkurs “W zdrowym ciele zdrowy duch” przeznaczony dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych. Obecna edycja poświęcona  była tradycjom żywieniowym, mającym korzystny wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców naszego regionu.

 

Konkurs zorganizowano przy pełnej aprobacie i przychylności Instytutu Żywienia i Żywności im. prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie. Wzięło w nim udział 15 drużyn, reprezentujących 13 szkół podstawowych z powiatu sanockiego: SP z Beska, Długiego, Dobrej, Kostarowiec, Niebieszczan, SP nr 1, nr 2, nr 3, nr 6 i nr 8 oraz SP z Trepczy, Zarszyna i Strachociny.

Zadanie konkursowe polegało na prezentacji wykonanego plakatu (zgodnie z treścią wiodącą konkursu) oraz prezentacji multimedialnej.

Poziom uczestników był bardzo wyrównany, a przygotowane prace i wystąpienia uczniów wzbudziły uznanie i podziw członków komisji konkursowej. Przewodniczący jury – dr Ryszard Dziekan, kierownik Zakładu Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jan Grodka w Sanoku przyznał, że prace i zaangażowanie uczniów podczas ich prezentacji wywarły na nim wielkie wrażenie.

Po trudnych zmaganiach pierwsze miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku, drugie – przedstawiciele  Szkoły Podstawowej nr 8 w Sanoku, zaś trzecie miejsce wywalczyły uczennice Szkoły Podstawowej w Strachocinie: Gabriela Adamiak oraz Aleksandra Marczak.

Gośćmi specjalnymi na konkursie były Marta Sikorska, kierownik Oddziału Żywności i Żywienia oraz Elżbieta Mandzelowska, pracownik WSS-E w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sanoku. Panie w swoim wykładzie przedstawiły zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zaprezentowały efekty kilku badań laboratoryjnych w postaci posiewów mikrobiologicznych. Prelekcja wzbudziła u uczniów duże zainteresowanie, dlatego pytaniom nie było końca.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.

Organizatorzy dziękują pracownikom ZS CKR, którzy przyczynili się swoim zaangażowaniem w organizację imprezy, a także uczniom klasy 2PT technikum żywienia i usług gastronomicznych za przygotowany poczęstunek i pomoc w sprawnym przebiegu konkursu.