Warsztaty “Rozszerzenie Karpackiej Platformy na rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego”

W dniach 28-29 stycznia 2019 r. Fundacja Brama Karpat we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” zaprasza na warsztaty dla organizacji pozarządowych z terenu polskich Karpat, które:

  • pracują nad rozwojem społeczności, świadczą usługi w sferze społecznej (dla osób żyjących w ubóstwie, wykluczonych społecznie,etc.) rozwoju obszarów wiejskich, na rzecz wzmocnienia stosunków transgranicznych;
  • chcą współpracować z innymi lokalnymi organizacjami, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami – są gotowe do uczenia się od stabilnej bardziej doświadczonej organizacji;
  • aspirują do współpracy z organizacjami zagranicznymi zarówno w celu rozwoju własnego potencjału, jak i potencjału regionu;
  • mają pomysły na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

 

Warsztat będzie przygotowaniem do konkursu grantowego na łączną kwotę ok 2500 Euro. Fundacja Brama Karpat zaprosi wszystkie obecne na warsztatach organizacje pozarządowe do konkursu o mini grant na rozwój zdolności instytucjonalnych (wiedzy i zdobywania doświadczeń, poprawę umiejętności, etc.).

W trakcie warsztatu będzie możliwość poznania założeń projektu “Karpacka Platforma na rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego”. Omówimy sposoby na znajdowanie źródeł finansowania dla organizacji. Poruszymy temat rozliczeń rocznych i transparentności finansowej. Będzie też czas na wymianę doświadczeń z zakresu pracy organizacji pozarządowych, omówienie ich potrzeb i możliwości współpracy.

Warsztaty odbędą się w Orelcu w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”.

Fundacja Brama Karpat pokrywa koszty wyżywienia, dojazdu uczestników oraz noclegu z 28 na 29 stycznia br.

 

Aby wziąć udział w warsztatach należy przesłać do 23 stycznia 2019 r. zgłoszenie uczestnictwa pocztą elektroniczną na adres fundacja@bramakarpat.pl z tematem: „Karpacka Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego”