Warsztaty serowarstwa

W Wujskiem trwają dwudniowe warsztaty serowarstwa, w których biorą udział mieszkańcy wioski.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. Organizacja warsztatów serowarstwa i seminarium w celu ukierunkowania społeczności lokalnej na rozwój przedsiębiorczości oraz wyposażenie w sprzęt nagłośnieniowy Wiejskiego Domu Kultury w Wujskiem w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.