Ważna informacja!

Urząd Gminy informuje

o wznowieniu odczytywania kodów z worków na śmieci

przez firmę odbierającą odpady z terenu Gminy.

Z dniem 01 czerwca 2020 r.

                                                    przywrócony zostaje obowiązek oznaczania worków kodami.

                               Nową partię naklejek można pobrać w Urzędzie Gminy p. 503 (V piętro).