Ważna wiadomość dla mieszkańców Dobrej

Przypominamy, że obowiązkiem właścicieli budynków jest umieszczenie w odpowiednim miejscu oraz utrzymanie w należytym stanie tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości, względnie nazwą miejscowości bądź ulicą, jeśli takowa jest nadana.

Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań m. in. straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji itp., dla których łatwe zidentyfikowanie właściwego adresu jest niezwykle ważne dla ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

Niedopełnienie tego obowiązku przez właściciela, administratora, dozorcy lub użytkownika danej nieruchomości skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń i zagrożone jest karą grzywny do 250 zł lub naganą.

Informujemy, że Rewir Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Sanoku realizuje plan działania priorytetowego dla miejscowości Dobra w celu uzupełnienia brakującej numeracji posesji zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku § 38 w okresie od 01.02.2019 r. do 31.07.2019 r.

Tagi:  ,