We wtorek (10 marca) odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Sanok

We wtorek  10 marca 2020 r. o godzinie 15:40 odbędzie się XXI sesja – nadzwyczajna Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Gminni Radni będą obradować w Sali Narad (Pokój nr 302,303) Urzędu Gminy Sanok.

Poniżej przedstawiamy porządek obrad najbliższej sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Przedstawienie porządku obrad;
  3. Przyjęcie protokołu Nr XIX/2020 i XX/2020
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sanok na rok 2020;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poparcia dla Programu „ Program kolejowy Centralny Port Komunikacyjny” realizowanego w ramach rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sanok;
  7. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania;
  8. Zakończenie sesji.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Sanok

                                                                                            Tadeusz Wojtas