Weź udział w ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi- #SolidarnizRolnikami zaprasza do udziału w ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”.
Nagraj i przyślij nam swój film.
Zgłoszenia przyjmowane do 6 września 2021 r.
do godz. 17:00.
Szczegóły znajdziesz w regulaminie poniżej.
Na najlepsze prace czekają nagrody pieniężne i wyróżnienia!

 

Cel konkursu

Czekamy na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.

Celem konkursu ogłoszonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudę jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i zawodu rolnika. Dzięki tej inicjatywie przekonamy się, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to człowiek wszechstronny, który buduje swój potencjał dzięki pracy i efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych. Nasz ogólny dobrostan zależy od efektów ciężkiej pracy rolników, bądźmy solidarni z rolnikami.

Drodzy Rolnicy!

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie! Na Wasze zgłoszenia czekamy do 6 września 2021 r.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia. W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe.

Kategoria I

Ta kategoria jest dla Ciebie jeżeli masz od 16 do 25 lat i mieszkasz na wsi.

Pokaż nam swoją wieś widzianą z Twojej perspektywy. Zaprezentuj swoją okolicę jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego oraz podziel się swoimi planami na przyszłość. Opowiedz, jak widzisz siebie na wsi za kilka lat.

Kategoria II

Jesteś młodym rolnikiem w wieku do 40 lat? To kategoria właśnie dla Ciebie. Podziel się swoją historią, pokaż nam swoje osiągnięcia i determinację w rozwijaniu swojego gospodarstwa, poprawie jego konkurencyjności na rynku – z wykorzystaniem środków unijnych.

Czekamy na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.

Nagrody

Najlepsze prace konkursowe, w każdej z dwóch kategorii konkursowych, zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi.

 1. za zajęcie I miejsca – 6 000 zł brutto;
 2. za zajęcie II miejsca – 4 000 zł brutto;
 3. za zajęcie III miejsca – 2 500 zł brutto.

Ponadto w każdej kategorii dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto.

Konkurs krok po kroku

 1. Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu.
 2. Nagraj film.
 3. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie dotyczące Ciebie załączniki.
 4. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie.
 5. Dostarcz lub prześlij wypełnione i podpisane dokumenty wraz z pracą konkursową na adres:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Świat się kręci wokół wsi” (kategoria nr…).

 1. Regulamin Konkursu „Świat się kręci wokół wsi”.
 2. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika z zawartymi w nim oświadczeniami.
 3. Wzór oświadczenia Uczestnika potwierdzającego, że utwór jest wynikiem indywidualnej twórczości Uczestnika oraz posiadanie praw autorskich do utworu.
 4. Wzór oświadczenia Uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.
 5. Wzór oświadczenia osoby trzeciej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.
 6. Wzór umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych.