Wieczornica w Niebieszczanach z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości

W ubiegłym tygodniu (8 listopada 2019 r.), w Kościele Parafialnym w Niebieszczanach odbyła się uroczysta wieczornica patriotyczna z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Inscenizacja przygotowana została przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach przy współudziale miejscowych księży i OSP Niebieszczany.
Swoją obecnością zaszczycili: p. Poseł na Sejm RP Piotr Uruski, p. Wójt Gminy Sanok Anna Hałas, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wojtas, Radna Powiatu Sanockiego Marta Myćka, Radna Powiatu Sanockiego Jolanta Skoczołek, Radny Gminy Sanok Daniel Niemczyk, Radny Gminy Sanok Krzysztof Skoczołek, Sołtys wsi Niebieszczany Marian Czubek, Naczelnik OSP Niebieszczany Bogdan Kucharski, Przewodniczący Rady Rodziców SP Niebieszczany Dariusz Pytlik, Przewodnicząca Koła Gospody Wiejskich Danuta Cyganik oraz Poczet Sztandarowy OSP Niebieszczany. Wszystkich zaproszonych powitały organizatorki przedsięwzięcia pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach Danuta Kozimor wraz z zastępcą dyrektora p. Danutą Sieczkowską.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez miejscowego proboszcza ks. Janusza Dudziaka.
Po mszy rozpoczęła się wieczornica przygotowana pod kier. D. Klechy, A. Kowalskiej i J. Tymczaka, oparta na czterech stacjach: Niewola, Powstania, I Wojna Światowa, Wolność, przypominających współczesnemu pokoleniu, jak trudna była droga Polaków do odzyskania niepodległości i jak wielu ofiar wymagała.

Retrospekcję minionych wydarzeń historycznych ukazał niezwykle przejmujący i bardzo aktualny film pt. „Odrodzenie”. Młodzież w swym wystąpieniu, skłoniła zebranych do refleksji nad przeszłością naszej Ojczyzny i do tego, że o zdobytą wolność trzeba nieustannie dbać, bo ona nie jest nam dana raz na zawsze.
Uczniowie zachwycili publiczność śpiewem pieśni legionowych, utworów o wolności i ojczyźnie. Chwile wzruszeń podarowały zwłaszcza solistki Julia Klecha ( pieśń „Polskie kwiaty”) i Aleksandra Kurek ( pieśń „Uwierz Polsko”),
w duecie wykonały utwór pt. „Pieśń Sybiraków”. Solistki wspierał chór szkolny pod przewodnictwem p. Jarosława Tymczaka. Chwilę zadumy nad minionym czasem wywołały występy muzyków: skrzypaczki Aleksandry Błaszczak („Rota”), akordeonistów Amelii Śliwianki („O mój rozmarynie”) i Kacpra Sokoła („Piechota”). Recytatorzy zadbali o to, by język polski wybrzmiał tego dnia godnie i niezwykle, dając tym samym zebranym kolejną okazję do wzruszeń.
Licznie zgromadzeni goście owacją podziękowali wykonawcom za tę piękną lekcję patriotyzmu i umiłowania ojczyzny.

Po uroczystościach kościelnych, wszyscy zgromadzeni przeszli pod krzyż upamiętniający poległych za wolność mieszkańców Niebieszczan, gdzie wspólną modlitwą, złożeniem wiązanek kwiatów i zapaleniem zniczy, zwieńczono uroczystości.

 

 

Tekst i zdjęcia nadesłała p. Danuta Kozimor – dyrektor SP w Niebieszczanach.